MC__4997.jpg
MC__5025.jpg
MC__5049.jpg
Pretext Quartet. Dance Performance Key Image. Hong Kong. 2016
Pretext Quartet. Dance Performance Key Image. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Wu Tsang & Boychild. Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Wu Tsang & Boychild. Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Christina Li. Director of Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Christina Li. Director of Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Mimi Brown. Founder of Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Mimi Brown. Founder of Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Wong Wai Yin (黃慧妍). 'Without Trying' Exhibition Portrait. Hong Kong. 2016
Wong Wai Yin (黃慧妍). 'Without Trying' Exhibition Portrait. Hong Kong. 2016
Wong Wai Yin (黃慧妍). 'Without Trying' Exhibition Portrait. Hong Kong. 2016
Wong Wai Yin (黃慧妍). 'Without Trying' Exhibition Portrait. Hong Kong. 2016
Wu Tsang, Christina Li, Mimi Brown. Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Wu Tsang, Christina Li, Mimi Brown. Spring Workshop. Hong Kong. 2016
15723565_1181410651914243_3371295844467693528_o.jpg
15724810_1181959728526002_4244923479556973652_o.jpg
16601580_1213192655402709_2517730754894342874_o.jpg
16602472_1213192492069392_6437888045484715678_o.jpg
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Jonathan (Tangerines). Hong Kong. 2016
Jonathan (Tangerines). Hong Kong. 2016
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Kurt Ho. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Kurt Ho. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Kurt Ho. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Kurt Ho. 2016
Ale. 2013
Ale. 2013
Ale. 2013
Ale. 2013
Bruna Emer. 2014
Bruna Emer. 2014
Bruna Emer. 2014
Bruna Emer. 2014
Bruna Emer. 2014
Bruna Emer. 2014
Ian Roy. 2013
Ian Roy. 2013
Ian Roy. 2013
Ian Roy. 2013
Charis.jpg
EveL..jpg
Rockers_1.jpg
Rockers_2.jpg
Kurt_H_1.jpg
Kurt_H_2.jpg
Kurt_H_3.jpg
Steven_1.jpg
Steven_2.jpg
Alice Rosano. 2013
Alice Rosano. 2013
Alice Rosano. 2013
Alice Rosano. 2013
MC__4997.jpg
MC__5025.jpg
MC__5049.jpg
Pretext Quartet. Dance Performance Key Image. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Wu Tsang & Boychild. Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Christina Li. Director of Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Mimi Brown. Founder of Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Wong Wai Yin (黃慧妍). 'Without Trying' Exhibition Portrait. Hong Kong. 2016
Wong Wai Yin (黃慧妍). 'Without Trying' Exhibition Portrait. Hong Kong. 2016
Wu Tsang, Christina Li, Mimi Brown. Spring Workshop. Hong Kong. 2016
15723565_1181410651914243_3371295844467693528_o.jpg
15724810_1181959728526002_4244923479556973652_o.jpg
16601580_1213192655402709_2517730754894342874_o.jpg
16602472_1213192492069392_6437888045484715678_o.jpg
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Jonathan (Tangerines). Hong Kong. 2016
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Kurt Ho. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Kurt Ho. 2016
Ale. 2013
Ale. 2013
Bruna Emer. 2014
Bruna Emer. 2014
Bruna Emer. 2014
Ian Roy. 2013
Ian Roy. 2013
Charis.jpg
EveL..jpg
Rockers_1.jpg
Rockers_2.jpg
Kurt_H_1.jpg
Kurt_H_2.jpg
Kurt_H_3.jpg
Steven_1.jpg
Steven_2.jpg
Alice Rosano. 2013
Alice Rosano. 2013
Pretext Quartet. Dance Performance Key Image. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Arne Glimcher. PACE Gallery. Hong Kong. 2016
Wu Tsang & Boychild. Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Christina Li. Director of Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Mimi Brown. Founder of Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Wong Wai Yin (黃慧妍). 'Without Trying' Exhibition Portrait. Hong Kong. 2016
Wong Wai Yin (黃慧妍). 'Without Trying' Exhibition Portrait. Hong Kong. 2016
Wu Tsang, Christina Li, Mimi Brown. Spring Workshop. Hong Kong. 2016
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Jonathan (Tangerines). Hong Kong. 2016
Samantha (Tangerines). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Belle (若世界沒你在旁MV). Hong Kong. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Demo. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Kurt Ho. 2016
Hong Kong Fashion Week 2016. Designer: Kurt Ho. 2016
Ale. 2013
Ale. 2013
Bruna Emer. 2014
Bruna Emer. 2014
Bruna Emer. 2014
Ian Roy. 2013
Ian Roy. 2013
Alice Rosano. 2013
Alice Rosano. 2013
show thumbnails